سرویس چاقو آشپزخانه 

سرویس چاقوی آشپز خانه یکی از وسایل مهم داخل اشپز خانه است که در این سرویس انواع چاقو های تیز که هر کدام یک طرح و یک ویژگی را به خود اختصاص داده اند به طور مثال درسرویس های چاقو اشپزخانه چاقو تیز و باریک مخصوص فیله کردن گوشت،چاقو مخصوص خرد کردن سبزی،ساطور،قیچی و.... را دارا هستند که هر کدام به موقع خود می توانند کمک ساز باشند.

قیمت سرویس چاقو

هیچ محصولی در این دسته وجود دارد

منو

مقایسه 0